Το Μυστικό των μυστικών – Ο Ήλιος μετατρέπει τον Άνθρακα 12 της φύσης σε Άνθρακα 7. Οι τεράστιες συνειδησιακές αλλαγές στον ανθρώπινο εγκέφαλο.

 Anthrakas 71.jpg

Ο ΗΛΙΟΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.

Η σημασία του αριθμού 6 για τον Άνθρακα.
Η θέση ενός στοιχείου στο Περιοδικό Σύστημα των Στοιχείων καθορίζεται από τον Ατομικό του Αριθμό Ζ, ο οποίος δείχνει τον αριθμό των πρωτονίων του (και τον αριθμό επίσης των ηλεκτρονίων του σε ένα ουδέτερο άτομο). 0 αριθμός τώρα των νετρονίων που περιλαμβάνει στον πυρήνα του ένα χημικό στοιχείο μπορεί να διαφέρει με αποτέλεσμα να έχουμε διάφορες μορφές του ίδιου στοιχείου (με τον ίδιο δηλαδή αριθμό πρωτονίων και ηλεκτρονίων), αλλά με διαφορετικό αριθμό νετρονίων το καθένα.
 Οι διάφορες αυτές μορφές του στοιχείου θα καταλαμβάνουν προφανώς την ίδια θέση στο περιοδικό σύστημα των στοιχείων, αφού θα έχουν τον ίδιο Ατομικό Αριθμό Ζ, με βάση τον οποίο γίνεται η κατάταξη των στοιχείων σε αυτό. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που οι διαφορετικές αυτές μορφές του ίδιου στοιχείου που διαφέρουν μόνον ως στον αριθμό των νετρονίων του πυρήνα τους λέγονται ισότοπα, καθώς καταλαμβάνουν τον ίδιο τόπο (θέση) στο περιοδικό σύστημα των στοιχείων.
Ανάλογα ο άνθρακας C σχηματίζει τρία φυσικά ισότοπα: τον άνθρακα 12 (6C12), τον άνθρακα 13 (6C13) και τον άνθρακα 14 (6C14), δηλαδή με μαζικούς αριθμούς αντίστοιχα 12,13,14 και αριθμό, επομένως, νετρονίων 12-6 = 6, 13-6 = 7 και 14-6 = 8. Από αυτά τα δύο πρώτα ισότοπα, ο άνθρακας 12 και ο άνθρακας 13, είναι σταθερά με φυσική αναλογία 98,93% και 1,07%. Το τρίτο ισότοπο, ο άνθρακας 14 είναι ραδιενεργός και ανευρίσκεται μόνον σε ίχνη. Έχει μια μεγάλη περίοδο ημιζωής 5.700 έτη και χρησιμοποιείται για τη ραδιοχρονολόγηση διαφόρων υλικών.
Παρατηρούμε όχι το συντριπτικά πιο άφθονο στη φύση ισότοπο του άνθρακα είναι το σταθερό ισότοπο του, Άνθρακας 12 (6C12), το οποίο μάλιστα φέρει τον ίδιο ακριβώς αριθμό πρωτονίων, νετρονίων και ηλεκτρονίων (δηλαδή από 6), παραπέμποντάς μας έτσι στον διαβόητο αριθμό 666 του «Θηρίου» της Αποκάλυψης.
Όπως επιγραμματικά λέει η Αποκάλυψη: «Ο έχων νουν, ψηφισάτω τον αριθμό του θηρίου. Αριθμός γάρ ανθρώπου και ο αριθμός αυτού, χξς΄ ». Δηλαδή μας λέει όχι ο αριθμός του Θηρίου είναι συγχρόνως και ο αριθμός Ανθρώπου και ότι ο αριθμός αυτός βγαίνει αν μετατρέψουμε τα αντίστοιχα ελληνικά γράμματα χξς σε ψηφία. Με αυτόν τον τρόπο παίρνουμε τον αριθμό 666!

Ο Άνθρακας7
0 άνθρακας 7, όπως εξηγείται, είναι ένα ισότοπο του άνθρακα με έξι ηλεκτρόνια, έξι πρωτόνια και ένα μόνο νετρόνιο. Στην πραγματικότητα είναι η μετάπτωση του αριθμού 666, που αντιπροσωπεύει (όπως ήδη εξηγήσαμε) τη συνήθη μορφή του άνθρακα 12 που επικρατεί στη φύση, στον αριθμό 661.
Και τι σημαίνει αυτή η μετάπτωση; Η ομάδα των ερευνητών που υποστηρίζει όχι ο ‘Ήλιος ουσιαστικά δημιουργεί αυτή τη στιγμή στη Γη το ισότοπο Άνθρακας 7 υποστηρίζει ότι αυτή η μετάπτωση θα επιφέρει τεράστιες.. συνειδησιακές αλλαγές στον άνθρωπο: «όπως ο σίδηρος έχει τη δυνατότητα να διατηρεί γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο, έτσι και ο Άνθρακας 7 έχει τη μοναδική ικανότητα να κρατάει γύρω του πεδία ανώτερων διαστάσεων, όπως τα πεδία της σκέψης.
Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να ενισχύει τη σκέψη και άλλα πεδία ανώτερων διαστάσεων, όπως ο σίδηρος και ο χαλκός μπορούν να ενισχύουν σε έναν μετασχηματιστή τα μαγνητικά πεδία».
Και συμπληρώνει: «Με φυσικό τρόπο δημιουργείται στο μυαλό όλων των ανθρώπων και ιδιαίτερα των περισσότερο πνευματικά εξελιγμένων μια υψηλή συνειδητοποίηση, που θα γίνεται συχνά εμφανής με λαμπρές νοητικές συλλήψεις ή και πραγματοποίηση καταστάσεων που μέχρι τώρα τις κατατάσσαμε στο χώρο των «θαυμάτων». Κατά τη διάρκεια αυτών των φαινομένων εάν κάποιος θα μπορεί να παρατηρήσει την ακτινοβολία γύρω από τα κεφάλια αυτών των πολύ εξελιγμένων όντων, θα βλέπει ότι αυτή παρουσιάζεται εξαιρετικά έντονη πράγμα που οφείλεται στα πλεονάζοντα νετρόνια που παρήχθησαν, όταν ο Άνθρακας 12 μεταμορφώθηκε μέσα στον εγκέφαλό τους σε Άνθρακα 7. Παρ’ όλα αυτά, ο Άνθρακας 7 γρήγορα αποσυντίθεται σε άλλες πιο σταθερές μορφές της ύλης και είναι έτσι σχεδόν αδύνατον να ανιχνευτεί μέσα στο ανθρώπινο σώμα.
Από  μεταστοιχείωση του Άνθρακα 12, του δεύτερου επικρατέστερου στοιχείου στο ανθρώπινο σώμα μετά το Οξυγόνο.
Η συγκεκριμένη υπόθεση (η οποία παρουσιάζεται εκτενώς και σε ένα ενδιαφέρον βίντεο, διαθέσιμο στο ευρύ κοινό από το You Tube, με τίτλο “The Secret ofSecrets” – το Μυστικό των Μυστικών), (το βρήκα με μετάφραση και το παραθέτω παρακάτω),
θέλει το στοιχείο του Άνθρακα 7 να καθιστά εφικτή για την ανθρώπινη διάνοια την πρόσβαση σε ανώτερα γνωστικά και συνειδησιακά επίπεδα και νέες πιο πνευματικές διαστάσεις και σφαίρες ύπαρξης, λειτουργώντας με τρόπο ενισχυτικό, ακριβώς όπως ο σίδηρος έχει την ικανότητα να διατηρεί και να ενισχύει γύρω του ένα μαγνητικό πεδίο.
Οι εν λόγω ερευνητές υποστηρίζουν ότι το συγκεκριμένο στοιχείο θα επιτρέπει στο ανθρώπινο σώμα την πρόσβαση σε νέα, υπερδιαστατικά πεδία, προσδίδοντάς μας ιδιότητες και ικανότητες που μέχρι σήμερα έχουμε συνηθίσει να ανάγουμε στη σφαίρα των «θαυμάτων».
 Ώσπου να αποδειχθούν όμως τα παραπάνω και πειραματικά (ή έστω εμπειρικά), δεν μπορούμε παρά να τα κατατάσσουμε στο επίπεδο της επιστημονικής υπόθεσης…
Xhmikes oures.jpg
(Μερικοί από τους παράγοντες που, σύμφωνα με τις τελευταίες ανακαλύψεις, επηρεάζουν αρνητικά την πνευματική   ισορροπία   του   ανθρώπινου όντος.
” Τα περιβόητα (όσο και ακόμα ανεξήγητης προέλευσης!) chemtrails. Αν και έχουν επιχειρηθεί διάφορες ερμηνείες τους, τελευταία υποστηρίζεται ότι δεν αποτελούν παρά προσπάθειες παρεμπόδισης του ηλιακού φωτός να φθάνει στην επιφάνεια της Γης και να προκαλεί τις ευεργετικές του αλλαγές!
” Στο ίδιο πλαίσιο ερμηνεύεται και η καταιγιστική πλύση εγκεφάλου υπέρ των γυαλιών ηλίου! Και αυτά αποτελούν μια δεύτερη -προσωπική- γραμμή άμυνας κατά των ηλιακών ακτίνων που θα έχουν ξεπεράσει το εμπόδιο των τεχνητών σύννεφων!
” Η παγίωση του ξενυχτιού ως τρόπου ζωής (ιδιαίτερα μεταξύ των νέων) εμποδίζει την επίφυση να εκκρίνει μελατονίνη και, έτσι, στερεί τον σύγχρονο Δυτικό άνθρωπο από τη βασική ουσία που ευνοεί την εγκεφαλική και πνευματική ανέλιξη!
Αν σε όλα τα παραπάνω προσθέσουμε και τους αγχώδεις ρυθμούς της σύγχρονης ζωής, την κακή (έως νεκρή) διατροφή, τη φθορίωση του νερού κ.λπ. έχουμε την ολοκληρωμένη εικόνα του σχεδίου «κάποιων» για την πνευματική χειραγώγηση της Ανθρωπότητας. Αξίζει να σημειωθεί ακόμη ότι η Ελλάδα, ως η κατ’ εξοχήν χώρα του ηλιακού φωτός, βρίσκεται εκ των πραγμάτων στο επίκεντρο αυτής της εξέλιξης! Οπότε, είναι φυσικό να δέχεται και τον μεγαλύτερο πόλεμο)…
Καθαρίζοντας τα «μάτια της ψυχής»
Όλοι μας έχουμε λίγο πολύ ακούσει για τις ευεργετικές ιδιότητες της περίφημης βιταμίνης D3 (που ουσιαστικά εξαλείφει τις πιθανότητες εμφάνισης καρκίνου, καρδιακών ασθενειών, παθήσεων του μυοσκελετικού συστήματος – όπως η οστεοπόρωση ή η σκλήρυνση κατά πλάκας – προλαμβάνει την κατάθλιψη , ενισχύει το ανοσοποιητικό μας σύστημα κ.α), την οποία αναπτύσσουμε φυσικά, με την έκθεση του σώματός μας στο ηλιακό φως. Ελάχιστοι είναι όμως εκείνοι που γνωρίζουν για μια άλλη, πολύ πιο «πνευματική» ευεργετική ιδιότητα του Ηλίου, την θεραπεία και αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας ενός αδένα ο οποίος εδράζεται στη «βάση» (στο κέντρο ουσιαστικά) του εγκεφάλου μας, ο οποίος συχνά αποκαλείται και «Τρίτο Μάτι», λόγω των θεαματικών του ιδιοτήτων που θα εξηγήσουμε στη συνέχεια.
Πρόκειται για την περίφημη Επίφυση (εναλλακτικά ονομάζεσαι και «Κωνάριο», λόγω του κωνοειδούς σχήματός του, που θυμίζει κουκουνάρι -pineal gland). Πρόκειται για τον αδένα που συνθέτει και εκκρίνει την Μελατονίνη, μία ορμόνη που μεταφέρει πληροφορίες σχετικά με τον φωτισμό του περιβάλλοντος χώρου μας σε διάφορα όργανα του σώματος και ρυθμίζει λειτουργίες όπως οι βιολογικοί μας ρυθμοί, οι κύκλοι και η ποιότητα του ύπνου μας, καθώς και τα επίπεδα εγρήγορσής μας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η ίδια ουσία έχει βρεθεί ότι επιδρά και σε πλήθος άλλων λειτουργιών, όπως η θερμοκρασία του σώματος μας, η ψυχολογική μας διάθεση, η αναπαραγωγική ικανότητα, η αποτελεσματικότητα του ανοσοποιητικού μας συστήματος κ.α. Το γεγονός όχι τα επίπεδα της, παραγόμενης από την Επίφυση, Μελατονίνης μειώνονται με την πάροδο των ετών, έχει οδηγήσει πολλούς ειδικούς να συνδέουν τη δράση της συγκεκριμένης ορμόνης και με τη διαδικασία της γήρανσης! (Είναι σημαντικό επίσης να γνωρίζουμε όχι η παραγωγή Μελατονίνης προϋποθέτει την ύπαρξη απόλυτου σκοταδιού κατά τη διάρκεια του ύπνου).
Ο αδένας της επίφυσης αποτελείται κυρίως από νερό και μια κατηγορία κύτταρων που ονομάζονται νευρογλοία.
Το εντυπωσιακό είναι όχι οι σχηματισμοί των κυττάρων αυτών στο εσωτερικό της επίφυσης θυμίζουν σε μεγάλο βαθμό τα Ραβδία και τα Κωνία των ματιών μας, ενώ ακριβώς όπως και τα μάτια μας, ο εν λόγω αδένας συνδέεται απευθείας με το οπτικό κέντρο χου εγκεφάλου μας, λειτουργώντας ουσιαστικά ως ένα είδος«εσωτερικού ματιού» (ή σωστότερα, «εσωτερικής κεραίας», καθώς οι εικόνες που συλλαμβάνει και μεταδίδει στο κέντρο της όρασής μας δεν προέρχονται από τον περιβάλλοντά μας χώρο, αλλά από «αλλού»!).
 Εναλλακτικοί ερευνητές (όπως π.χ. ο Wilcock που προαναφέραμε) μάλιστα θεωρούν ότι ο συγκεκριμένος αδένας είναι tο σημείο, στο οποίο καταλήγει και η «ασημένια χορδή», το «νήμα» που συνήθως λέγεται ότι ενώνει το υλικό μας σώμα με την ψυχή, μεταφέροντας στον εγκέφαλό μας τις πληροφορίες από τα πνευματικά πεδία ύπαρξης.
Όμως τα «παράξενα», αναφορικά με το εκπληκτικό αυτό εγκεφαλικό μας κέντρο δεν σταματούν εδώ. Σε πολλά θηλαστικά (πιθανολογείται και για τον άνθρωπο) έχει διαπιστωθεί ότι το εσωτερικό μας «τρίτο μάτι» ευθύνεται και για την παραγωγή της «ψυχεδελικής» και ισχυρά παραισθησιογόνου ουσίας DMT(Dimethyltryptamine), η οποία συνδέεται με τη δημιουργία των ονείρων, καθώς και με ισχυρές υπερβατικές εμπειρίες (η υπόθεση αυτή υποστηρίχθηκε για πρώτη φορά από τον Δρα Richard Strassman, στο βιβλίο του «The Spirit Molecule»).
Αυτοψίες, ωστόσο, σε εγκεφάλους αποθανόντων έδειξαν ότι στους περισσότερους ανθρώπους της εποχής μας ο αδένας της επίφυσης δεν βρίσκεται σε καθόλου καλή κατάσταση, καθώς υπόκειται σε μια μορφή«ασβεστοποίησης» (calcification), με αποτέλεσμα να υπολειτουργεί ή να είναι ουσιαστικά αδρανής!
 Αυτή την πάθηση, οι ειδικοί την αποδίδουν σε ένα πλήθος παραγόντων. Τέτοιοι είναι:
” οι ιδιαίτερα στρεσογόνοι ρυθμοί της σύγχρονης ζωής που διαταράσσουν τους φυσικούς μας βιολογικούς κύκλους,
” ο ύπνος σε ακατάλληλες ώρες
” η «χημική διατροφή» (καθώς και η υπερβολική κατανάλωση ζωικών προϊόντων ή κατεργασμένων τροφών)
” η ανεπαρκής ενυδάτωση
”  η μακροχρόνια έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία (παράγοντας που έχει αυξηθεί επικίνδυνα με την αλόγιστη χρήση κινητών τηλεφώνων, την χρήση ασύρματων δικτύων στην τηλεφωνία και τους υπολογιστές, την διαβίωση μέσα σε έναν, κυριολεκτικά, ωκεανό κάθε είδους ακτινοβολιών, τα καλώδια υψηλής τάσης, κλπ)
” και κυρίως η λήψη μεγάλων ποσοτήτων Φθορίου (είτε μέσω των διαφόρων εξαιρετικά επικίνδυνων οδοντικών σκευασμάτων, είτε από την εγκληματικήκαθιέρωση και πρόσθεση της τόσο τοξικής αυτής ουσίας στο πόσιμο νερό,σε πολλές χώρες).
Τα καλά νέα ωστόσο, είναι ότι η πάθηση αυτή δεν είναι μη αναστρέψιμη.Αντίθετα, έχει βρεθεί ότι η επίφυσή μας έχει την ικανότητα να «αναρρώνει» σχετικά γρήγορα, μόλις απομακρύνουμε τους επιβαρυντικούς παράγοντεςκαι κυρίως, ότι το τόσο σημαντικό αυτό εσωτερικό μας «τρίτο μάτι» καθαρίζει και ενεργοποιείται με την τακτική μας έκθεση στο ηλιακό φως!
Δεν είναι δυνατόν να γνωρίζουμε πώς και σε τι βαθμό επηρεάζεται ο αδένας της επίφυσης από τις ενεργειακές μεταβολές του Ηλίου που περιγράψαμε, όμως πρέπει να θεωρούμε βέβαιο όχι το συγκεκριμένο κέντρο εσωτερικής όρασης θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο σε κάθε διαδικασία πνευματικής ανάτασης, φώτισης και βιολογικής εξέλιξης που ενδεχομένως βιώσουμε στο εγγύς μέλλον…
Tobias Lars.jpg
 ( Ο συγγραφέας Tobias Lars είναι αυτός που πρωτοεισήγαγε το όρο «Πνευματική Φυσική» – Όρος ο οποίος πρόκειται πράγματι να μας εκπλήξει με τις εφαρμογές του τα άμεσα επόμενα χρόνια..
Ήδη λ.χ. έχει προκαλέσει τεράστια έκπληξη το γεγονός ότι η ίδια η Γη έχει αυξήσει την ιδιοσυχνότητά της, από 7.38 Hz το 1954 σε 11.20 Hzσήμερα. Τις συνέπιες αυτής της μεταβολής ερευνά η «Πνευματική Φυσική»)!

Δεν είναι κρίση, είναι μεταμόρφωση
Πώς όμως μπορούμε να διευκολύνουμε αυτή την αλλαγή της συνειδησιακής κατάστασης που συντελείται μέσα (και έξω) μας, όντας μέλη μιας κοινωνίας που καταρρέει;
Είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι, αν τα δεινά που βλέπουμε παντού γύρω μας δεν είναι παρά οι πόνοι του τοκετού για το καινούριο που έρχεται, εμείς δεν έχουμε παρά να ακολουθήσουμε τις ίδιες ακριβώς συμβουλές που οι γιατροί δίνουν στις ετοιμόγεννες γυναίκες: να απέχουμε από κάθε συναίσθημα φόβου, απόγνωσης και πανικού, έχοντας βαθιά πίστη μέσα μας ότι όλα θα εξελιχθούν προς το καλύτερο.
Απέναντι στη φυσική εξέλιξη, που μας οδηγεί σε μια λιγότερο “υλιστική” κατάσταση ύπαρξης, οι εξουσιαστές του πλανήτη (οι οποίοι είναι εκ των πραγμάτων αποκομμένοι από το «Όλον») το μόνο που έχουν να αντιτάξουν είναι μια σειρά από ενέργειες που μπορούν να καθυστερήσουν – είναι αλήθεια – τις εξελίξεις:
”  Τεχνητή οικονομική κρίση που φέρνει μεγάλη ψυχολογική αναστάτωση στις κοινωνίες. (Είναι χαρακτηριστικός ο μεγάλος αριθμός αυτοκτονικών στην Ελλάδα)
“Έντεχνη και μεθοδευμένη καθιέρωση τρόπων ζωής που στερούν από τον άνθρωπο τις δυνατότητες πνευματικότερης ζωής. Αυτό επιτυγχάνεται βλάπτοντας και εκφυλίζοντας τα σωματικά όργανα που επιτρέπουν τέτοια ζωή… Για παράδειγμα – και σε σχέση με τα όσα προαναφέραμε για την Μελατονίνη – πρέπει να ξέρουμε ότι αυτή η καθοριστικής σημασίας για την σωματική και πνευματική μας υγεία, ουσία, παράγεται από την Επίφυση κατά τη διάρκεια του ύπνου των πρώτων πρωινών ωρών (3 με 6 το ξημέρωμα), αλλά μόνο εάν έχει επίσης προηγηθεί ύπνος και τις προηγούμενες ώρες της νύχτας.Έτσι, είναι φανερό, ότι το ξενύχτι που ουσιαστικά έχει επιβληθεί ως τρόπος ζωής και διασκέδασης στους νέους, έχει καταστροφικά βιολογικά και πνευματικά αποτελέσματα!
” χημικοί αεροψεκασμοί που παρεμποδίζουν (και όχι μονο) την ηλιακή ενέργεια και ακτινοβολία να φτάσει ως εμάς! Είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλά κοινοβούλια έχουν κατατεθεί επερωτήσεις σχετικά με τα περιβόηταchemtrails, χωρίς ποτέ να έχει δοθεί καμία απάντηση από τις υπεύθυνες κυβερνήσεις για το τι είναι αυτοί οι αεροψεκασμοί και ποιος είναι από πίσω τους!
”  προβαλλόμενες και καλλιεργούμενες από τα ΜΜΕ συναισθηματικές καταστάσεις φόβου, οργής, ενοχών και αυτολύπησης, που «βραχυκυκλώνουν» κάθε προσπάθεια πνευματικής μας ανάτασης…
” εκτεταμένη χρήση γυαλιών ηλίου, μέσω ευθείας κατατρομοκράτησης των πληθυσμών για τις «βλαβερές συνέπειες της ηλιακής ακτινοβολίας», ή έμμεσης καθιέρωσής τους λόγω της χρήσης τους από αστέρες του σινεμά και από άλλες ομάδες κοινωνικών προτύπων, που ελέγχονται απόλυτα από την παγκόσμια ελίτ.
”  Τεράστια γενικότερη εκστρατεία κατασυκοφάντησης του ηλιακού φωτός και των συνεπειών της έκθεσης του ανθρώπου σε αυτό (εδώ εντάσσεται και η τρομολαγνία περί υπερθέρμανσης του πλανήτη).
” εγκληματική καθιέρωση από τις κυβερνήσεις πολλών κρατών της φθορίωσης του πόσιμου νερού.
…Είναι μερικές μόνο από αυτές τις μεθοδευμένες ενέργειες, που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη στην εποχή μας για να αποτρέψουν ή να παρεμποδίσουν την «Επίθεση του Καλού» που επίσης κορυφώνεται.
Όμως, όταν το «έξω μας» καταρρέει, η μόνη διέξοδος που μας απομένει είναι να στραφούμε προς το «μέσα μας». 0 Ήλιος είναι ο καλύτερός μας σύμμαχος στο παιχνίδι της πνευματικής εξέλιξης και εμείς οφείλουμε να είμαστε «υποψιασμένοι» για όλα αυτά που θα δούμε να εκτυλίσσονται γύρω μας μέσα στους αμέσως επόμενους μήνες.
(Εννοείται ότι όλες αυτές τις πληροφορίες δεν πρέπει να προκαλούν εφησυχασμό και αδράνεια. Αντίθετα η αισιοδοξία που μεταδίδουν πρέπει να αποτελέσει το καύσιμο για περισσότερο έντονη ( και συνειδητή δράση).
ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ

ΗΛΙΟΘΕΑΣΗ (SUN GAZING)

nemesi.gr

Το διαβάσαμε από το: Το Μυστικό των μυστικών – Ο Ήλιος μετατρέπει τον Άνθρακα 12 της φύσης σε Άνθρακα 7. Οι τεράστιες συνειδησιακές αλλαγές στον ανθρώπινο εγκέφαλο. http://thesecretrealtruth.blogspot.com/2013/02/12-7.html#ixzz2MCd0cevF

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.