Θρησκεία

Αλιείς ανθρώπων. Λάδι σε καμβά Άντριεν βαν ντε Βεν (1614)

Ο όρος θρησκεία, που χρησιμοποιείται ενίοτε εναλλακτικά με την λέξη πίστη, ή σύστημα πίστης καθορίζει γενικώς την πίστη στο υπερφυσικό, το ιερό ή το θείο και τους ηθικούς κώδικες, πρακτικές, αξίες, οργανισμούς και τελετουργικά που συνδέονται της. Στην ευρύτερη έννοιά της ορισμένοι την έχουν ορίσει ως το σύνολο των απαντήσεων που δόθηκαν για να ερμηνευθεί η σχέση του ανθρώπινου είδους με το σύμπαν. Στην μακρά πορεία ανάπτυξής της η θρησκεία έλαβε διάφορες μορφές σε διαφορετικούς πολιτισμούς και άτομα. Σε αρκετές περιπτώσεις η λέξη θρησκεία —παρόμοια με τη λέξη θρήσκευμα— χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει αυτό που θα μπορούσε να περιγραφεί ορθότερα ως “οργανωμένη θρησκεία” -δηλαδή ενός οργανισμού που υποστηρίζει την άσκηση μιας θρησκείας συχνά υπό την μορφή νομικής οντότητας.

Προσεγγίσεις αλλόθρησκων

Θρησκευτικά σύμβολα

Οι ακόλουθοι μιας ιδιαίτερης θρησκείας αντιδρούν στα διαφορετικά δόγματα και πρακτικές άλλων θρησκειών με πολλούς και ποικίλους τρόπους. Όλα τα ρεύματα της σκέψης εμφανίζονται σε διαφορετικά ψήγματα όλων των μείζονων θρησκειών του κόσμου.

[Επεξεργασία] Αποκλειστικότητα (Exclusivism)

Άνθρωποι με αποκλειστικές αντιλήψεις τυπικά ερμηνεύουν τις άλλες θρησκείες είτε ως λανθασμένες, είτε ως εκμαυλισμό ή ως παραχάραξη της αληθινής πίστης. Παραδείγματα:

 • Η χριστιανική γραφή αναφέρει ότι ο Ιησούς είπε: “Εγώ είμαι ο δρόμος, η αλήθεια και η ζωή. Κανείς δεν έρχεται στον Πατέρα παρά μόνον μέσω εμού”. Κατά Ιωάννην 14:6.
 • Η Ισλαμική γραφή αναφέρει: “Ω εσείς πιστοί, μη συμμαχείτε με Ιουδαίους και Χριστιανούς, αυτοί συμμαχούν μεταξύ τους. Εκείνοι ανάμεσά σας που συμμαχούν μαζί τους, σ’ εκείνους ανήκουν. Σίγουρα ο Αλλάχ δεν καθοδηγεί τους αδίκους”. Κοράνιο 5:51. a.Η ερμηνεία αυτού του χωρίου απο τούς ερευνητές του Κορανίου είναι οτι αναφέρεται σε περιόδους πολέμου όπως επίσης και σε συμμαχίες που αποσκοπούν στο άδικο.
 • Η εβραϊκή γραφή αναφέρει ότι ο Θεός είπε στον Ισραήλ μέσω του Μωυσή: “Είδες τι έκανα στους Αιγυπτίους, και πώς σε κουβάλησα πάνω στα φτερά του αετού και σ’ έφερα σε μένα. Γι’ αυτό τώρα, αν υπακούσεις τη φωνή μου και τηρήσεις τη διαθήκη μου, θα είσαι ο δικός μου ανάμεσα σε όλους τους λαούς. Γιατί όλη η γη είναι δική μου, και θα είσαι για μένα βασίλειο ιερέων και έθνος ιερό”.
 • Η γραφή Αγγιαβαζ(χ)ί αναφέρει: “Την ημέρα που ο Ναραγιάνα ενσαρκώθηκε ως Βαϊκουντάρ, η Κάλι άρχισε να φθίνει. Το βιβλίο της τελειότητας, οι Βέντα και όλες οι προηγούμενες γραφές έχασαν τις Ουσίες τους καθώς ο Σαθασίβαμ ήλθε ως Βαϊκουντάρ”. Ακιλάμ 12:147-150

[Επεξεργασία] Συμπεριληπτικότητα (Inclusivism)

Άνθρωποι με συμπεριληπτικές πεποιθήσεις αναγνωρίζουν κάποια αλήθεια σε όλα τα συστήματα πίστης τονίζοντας τις συμφωνίες και μειώνοντας τις διαφορές αλλά βλέπουν την πίστη τους κατά κάποιον τρόπο ως υπέρτατη. Παραδείγματα:

 • Ινδουισμός
  • Ένας πολύ γνωστός ύμνος της Ρίγκ Βέντα διακηρύσσει ότι «η αλήθεια είναι μία, αν και οι σοφοί τη γνωρίζουν με διάφορους τρόπους».
  • Ο Κρίσνα, η ενσάρκωση ή αβατάρα του Βισνού, του υπέρτατου Θεού στον Ινδουισμό είπε στην Γκίτα. Με οποιονδήποτε τρόπο και αν ταυτίζονται μαζί μου οι άνθρωποι, με τον ίδιο τρόπο εκπληρώνω τις επιθυμίες τους· οι άνθρωποι τραβούν την ατραπό μου, ω Αρτζούνα, με όλους τους τρόπους. (Γκίτα: 4:11);
  • Ο Κρίσνα είπε: «Οποιαδήποτε θεότητα, σε οποιαδήποτε μορφή, εγώ θα κάμω την πίστη του σταθερή» (Γκίτα: 7:21-22)
 • Χριστιανισμός:
  • Ο Ιησούς είπε, “Ος γαρ ουκ έστι καθ’ υμών, υπέρ υμών έστιν.” κατά Μάρκον 9:40.
  • Ο απόστολος Πέτρος έγραψε για τον Θεό: «αλλά μακροθυμεί εις ημάς, μη βουλόμενος τινάς απολέσαι, αλλά πάντας εις μετάνοιαν χωρήσαι» Πέτρου Β΄ 3:9.
 • Ισλαμισμός:
  • Το Κοράνιο αναφέρει: «Να διαφωνείς με τους ανθρώπους του Βιβλίου με τον πιο ευγενικό τρόπο -εκτός από εκείνους που πράττουν λανθασμένα- λέγοντας, ‘Έχουμε πίστη σε αυτό που μας στάλθηκε και σε αυτό που σας στάλθηκε. Ο Θεός σας και ο Θεός μας είναι ένα και εμείς υπήκοοί του’» (Ιερό Κοράνιο, Σουρά αλ-‘Ανκαμπούτ, 29:46)

[Επεξεργασία] Δικτυακοί τόποι

Τα Κοινά έχουν πολυμέσα σχετικά με το θέμα