Σπήλαιο Νύμφης Κορώνειας

χάρτης και οδηγίες πρόσβασης

κορων1 κορων2 κορων3

Το σπήλαιο Νύμφης Κορώνειας ή αλλιώς Άντρο Λειβηθρίδων Νυμφών βρίσκεται στις βορειοανατολικές πλαγιές του Ελικώνα σε υψόμετρο 820 μ. δυτικά του χωριού Αγία Τριάδα. Πάνω από την είσοδο φέρει την εγχάρακτη επιγραφή ΝΥΜΦΗ ΚΟΡΩΝΕΙΑ, αλλά έχει ταυτισθεί με το Άντρο των Λ(ε)ιβηθρίδων Νυμφών που αναφέρουν ο Παυσανίας και ο Στράβων, βάσει εγχάρακτων επιγραφών σε αγγεία και σε αρχαϊκό σανιδόμορφο ειδώλιο. Στον βράχο της δυτικής πλευράς του, προ της εισόδου, υπάρχουν λαξευμένες εσοχές διαφόρων διαστάσεων για την τοποθέτηση αναθηματικών αναγλύφων

Στα ευρήματα του σπηλαίου περιλαμβάνονται περίπου 2.500 ειδώλια διαφόρων θεοτήτων, κυρίως Αφροδίτης, Άρτεμης, Κυβέλης, Ερμή, Πάνα, γυναικείων μορφών (Ταναγραίες), αλλά και παιδικών μορφών, ερμαϊκές στήλες, προτομές, ζωόμορφα ειδώλια, ομοιώματα καρπών, παιδικά παιχνίδια, διακοσμημένα αγγεία και αστράγαλοι. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αστράγαλοι ζώων που υπερβαίνουν τους 6.000 και σχετίζονται με τη λατρεία, τη μαγεία και το παιχνίδι.
Τα ευρήματα του σπηλαίου καλύπτουν την αρχαϊκή, κλασσική και ελληνιστική περίοδο, και λόγω της μεγάλης ποικιλομορφίας, ποσότητας και διάρκειας, συνηγορούν στον χαρακτηρισμό του ως ένα από τα πλουσιότερα λατρευτικά ιερά του είδους του στον ελλαδικό χώρο, με απήχηση που ξεπερνά τα όρια της τοπικής βοιωτικής κοινωνίας. Η χρήση του σπηλαίου, όμως, δεν περιορίζεται στους ιστορικούς χρόνους. Σε βαθύτερα στρώματα εντοπίστηκαν κατάλοιπα της Πρώιμης και Μέσης Εποχής του Χαλκού, που υποδηλώνουν ότι το σπήλαιο χρησιμοποιήθηκε κατά την 3η και πρώιμη 2η χιλιετία π.Χ. Ειδικά τα μεσοελλαδικά ευρήματα (2.000-1.600 π.Χ.) συνδέονται με παχιά στρώματα από στάχτη και κάρβουνο που υποδεικνύουν μακράς διάρκειας καύσεις στον χώρο.
Η προϊστορική κεραμική του σπηλαίου είναι χονδροειδής, συχνά με εγχάρακτα και ανάγλυφα διακοσμητικά στοιχεία και συνοδεύεται από λίθινα εργαλεία και αρκετά μικροαντικείμενα, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει μεγάλο πήλινο ειδώλιο ταύρου της Πρωτοελλαδικής περιόδου.

<< Μετά το σύντομο λόγο για την Κορώνεια και πριν συνεχίσει την παραλίμνια πορεία με κατεύθυνση προς τον Ορχομενό παίρνοντας αφορμή την παράδοση για τις μούσες που βρήκε στην Κορώνεια ,τρέπεται προς ένα ορεινό ιερό των ‘’λιβηθρίων μουσών,,. Η απόσταση των 40 σταδίων από τη Λιβαδειά (7,5 χιλιόμετρα περίπου) θα μπορούσε να οδηγήσει στον ταυτισμό του Λιβηθρίου όρους είτε με την Παλιοβούνα (υψομ 1748μ )πάνω από το χωριό Κούκουρα είτε με τη Μεγάλη Λούτσα ( υψομ 1549 μ) πάνω από το χωριό Ζερίκια που μετονομάστηκε σε Ελικών. Και για τις δυο θέσεις θα ήταν ορθότερο να δώσει ως απόσταση 50-55 σταδίων από την Κορώνεια. Εκφράστηκε και η γνώμη πως Λιβήθριον μπορεί να λεγόταν το βουνό πάνω από τη βραχώδη προεξοχή Πέτρα (τη θέση της μάχης του 1829)στα ανατολικά του χωριού Κορώνεια(Κουτουμουλά)Ο Παυσανίας αναφέρει στο Λιβήθριον και μια πηγή Πέτρα που θα βρίσκονταν στα ριζά κάποιου βράχου, αλλά ψηλά στο βουνό. Γι’ αυτά όμως τα υψώματα ο Παυσανίας θα έπρεπε να να δώσει απόσταση από την αρχαία Κορώνεια 27-28 σταδίων. Από όλες τις θέσεις η περιοχή της Μεγάλης Λούτσας θα ήταν ο καταλληλότερος χώρος για κάποιο τοπικό ιερό των ελικωνιάδων μουσών και νυμφών >>>
ΠΑΥΣΑΝΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗΣ
ΒΟΙΩΤΙΚΑ – ΦΩΚΙΚΑ
ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ
Το Κείμενο αυτό από τα Βοιωτικά της Εκδοτικής Αθηνών σελ. 219 το οποίο κυκλοφόρησε το 1981 στο οποίο σωστά έκρινε ο συγγραφέας για την πιθανότερη θέση. Πράγματι λίγα χρόνια αργότερα τυχαία από κατοίκους της περιοχής ανακαλύφθηκε το σπήλαιο στην ανατολική πλευρά της Μεγάλης Λούτσας (Λιβήθριον όρος) και αφού πρώτα πρόλαβαν και την επισκέφτηκαν αρχαιοκάπηλοι στα χέρια των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διάφορα ευρήματα.

Το Σπήλαιο ερευνήθηκε από την Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας ,με επικεφαλής την Προϊσταμένη Κα Βιβή Βασιλοπούλου, όπως αναφέρει και η ίδια στο κείμενο με το οποίο προλόγισε το ημερολόγιο του Υπουργείου Πολιτισμού που είχε ως θέμα τα ευρήματα από το Σπήλαιο Νύμφης Κορώνειας.
Κειμενο:
,,,,Ο μέν ούν Ελικών ού πολύ διεσηκώς του Παρνασσού …
Εναύθα των Μουσών ιερόν και η Ίππου κρήνη και το των Λειβηθρίδων νυμφών άντρον….. Στράβων, Γεωγραφικά βιβλ.Θ.(Βοιωτία)
Παρακολουθώ το σπήλαιο της Νύμφης Κορώνειας δεκαπέντε χρόνια από επιμελήτρια της Θ’ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων όταν στο Μουσείο Θηβών παραδόθηκε ένα πλούσιο αρχαιολογικό υλικό ….
Η ανασκαφή οργανώθηκε αργότερα από την Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας…..
Στην Β.Α. πλαγιά του Ελικώνα και σε υψόμετρο 820 μ περίπου από την επιφάνεια της θάλασσας……
Λίγο πιο κάτω η Λιβηθριάδα και η Πέτρα δυο πλούσιες πηγές από την αρχαιότητα με νερό λευκό που ο Παυσανίας παρομοιάζει με γάλα από στήθος γυναίκας. Ο περιηγητής του 2ου μ.χ. αιώνα φτάνοντας στην Κορώνεια πριν συνεχίσει την πορεία του προς τον Ορχομενό κατευθύνεται προς το ορεινό ιερό των Λιβηθρίων Μουσών το οποίο τοποθετεί σε απόσταση 40 σταδίων δηλαδή 7,5 χιλ. περίπου από την Αρχαία Κορώνεια.
…..Αγάλματα δε εν αυτώ μουσών τε και νυμφών επικλησίν έστι λιβηθρίων..
Αγάλματα στο ιερό δεν βρήκαμε ,μόνο ένα μαρμάρινο πόδι τραγοπόδαρου θεού και θραύσματα από τα γνωστά αετωματικά αφιερωματικά ανάγλυφα τον Ερμή και τις Νύμφες…..
Η σπηλιά της νύμφης Κορώνειας είναι και γεωμορφολογικά ιδιαίτερη. Είναι ένας επιβλητικός σχηματισμός σαν χοάνη ,με άνοιγμα επάνω ,που αφήνει τον ήλιο και το φεγγάρι να φωτίζουν τα ίχνη της αρχαίας θρησκείας και τη βροχή να ποτίζει τις προσχώσεις των αιώνων……
Τα ειδώλια είναι ο κυρίαρχο είδος στη σπηλιά από αρχαϊκά σανιδόμορφα του πρώιμου 6ου π.χ. αιώνα ως εκείνα των ελληνιστικών χρόνων. Γυμνά η ντυμένα ,καθιστά η όρθια με απλή η περίτεχνη κόμμωση, ανώνυμα η επώνυμα, της Αφροδίτης, της Δήμητρας, του Ερμή και κυρίως του Πάνα, που αντιπροσωπεύεται με μεγάλο αριθμό και ποικιλία τύπων σε υπέροχα δείγματα……

Ακόμη ένας ικανός αριθμός από καρπούς ρόδια, μήλα και μικρά αντικείμενα σχηματίζουν τον ανθρώπινο χαρακτήρα του ιερού, που η φήμη του ξεπερνούσε την περιοχή του ,όπως προκύπτει από την έντονη παρουσία αττικών και κορινθιακών εργαστηρίων….
Γενικά τα ευρήματα αυτά καλύπτουν μια μεγάλη διαχρονία από την αρχαϊκή ως την ρωμαϊκή εποχή και τα αγγεία,
ένα μεγάλο φάσμα ειδών: σκύφοι, κύλικες, εξάλειπτρα, κοτύλες, λήκυθοι. Πρόκειται κυρίως για δώρα στις Λειβηθρίδες νύμφες και στη Νύμφη Κορώνεια την τροφό του Διονύσου…..
Για τις Λειβηθρίδες Νύμφες, που άφησαν τον Όλυμπο για να εγκατασταθούν στον Ελικώνα υπάρχουν και αναθηματικές επιγραφές επάνω σε αρχικά ειδώλια και αγγεία σωστές η ανορθόγραφες (με ει ή ι ) κακότεχνες η επιμελημένες και μεγάλος αριθμός από γραφίδες που κάνουν ακόμη πιο ζωντανή την εικόνα της εγχάραξης στον πηλό και της ανάθεσης….
Ούτος η άλλως οι Νύμφες θα κατοικούν τη σπηλιά ακόμη και όταν θα έχουν αφαιρεθεί και τα τελευταία απομεινάρια της ύπαρξης τους η θα έχει απολεπιστεί και η τελευταία συλλαβή του ονόματος τους από ντον βράχο……
Δρ. Βιβή Βασιλοπούλου
Προϊσταμένη της Εφορίας
Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας.
.σημ. το παραπάνω είναι τμήματα από τον πρόλογο της Κας Βασιλοπούλου στο ημερολόγιο του Υπουργείου Πολιτισμού με θέμα το σπήλαιο της Νύμφης Κορώνειας.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.