Ασπληδών – Ασπληδόνα

Η Ασπληδόνα (Ασπληδών) ήταν αρχαία Βοιωτική πόλη στα βόρεια του Ορχομενού. Η πόλη ιδρύθηκε από Μινύες και βρισκόταν στην δικαιοδοσία του Ορχομενού. Ο Όμηρος την αναφέρει ως την δεύτερη πόλη των Βοιωτών Μινύων που συμμετείχε στον Τρωικό πόλεμο μετά τον Ορχομενό

χάρτης και οδηγίες πρόσβασης

Ο Παυσανίας αναφέρει πως η Ασπληδόνα όφειλε το όνομά της στον Ασπληδώνα, γιο της νύμφης Μίδειας και του Ποσειδώνα. Σύμφωνα με τον ίδιο η πόλη εγκαταλείφθηκε λόγο έλλειψης πόσιμου νερού στην περιοχή.

 Παραπομπές

1.↑ Οἳ δ’ Ἀσπληδόνα ναῖον ἰδ’ Ὀρχομενὸν Μινύειον, τῶν ἦρχ’ Ἀσκάλαφος καὶ Ἰάλμενος υἷες Ἄρηος οὓς τέκεν Ἀστυόχη δόμῳ Ἄκτορος Ἀζεΐδαο, Ομήρου Ιλιάς Β΄,511
2.↑ Ἀσπληδόνα δὲ ἐκλιπεῖν τοὺς οἰκήτοράς φασιν ὕδατος σπανίζοντος: γενέσθαι δὲ τὸ ὄνομα ἀπὸ Ἀσπληδόνος τῇ πόλει, τοῦτον δὲ εἶναι νύμφης τε Μιδείας καὶ Ποσειδῶνος. ὁμολογεῖ δὲ καὶ ἔπη σφίσιν ἃ ἐποίησε Χερσίας, ἀνὴρ Ὀρχομένιος Παυσανία Ελλάδος περιήγησις/Βοιωτικά