ΚΩΠΕΣ (ΚΑΣΤΡΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ)

 Οι Κώπες (Κῶπαι) ήταν αρχαία Βοιωτική πόλη, χτισμένη στα βορειοανατολικά της Βοιωτίας, κοντά στο σημερινό χωριό Κάστρο. Κοντά στις Κώπες βρίσκονταν οι αρχαίες πόλεις Όλμωνες και Ύηττος[1].

χάρτης και οδηγίες πρόσβασης

 Την εποχή του Παυσανία στην πόλη υπήρχε ιερό της Δήμητρας του Διονύσου και ενός τοπικού θεού, του Σάραπη.[2] Η πόλη όπως αναφέρει ο Όμηρος στον κατάλογο των Νεών ήταν μία από τις Βοιωτικές πόλεις που συμμετείχε στον Τρωικό πόλεμο[3] Στην αρχαία αυτή πόλη οφείλει την ονομασία της η λίμνη Κωπαΐδα. [Επεξεργασία]

Παραπομπές

1.↑ Κωπῶν δὲ ἐν ἀριστερᾷ σταδίους προελθόντι ὡς δώδεκα εἰσὶν Ὄλμωνες, Ὀλμωνέων δὲ ἑπτά που στάδια Ὕηττος ἀφέστηκε κῶμαι νῦν τε οὖσαι καὶ εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς Παυσανία Ελλάδος περιήγησις/Βοιωτικά

2.↑ κεῖνται δὲ αἱ Κῶπαι πόλισμα ἐπὶ τῇ λίμνῃ, τούτου δὲ καὶ Ὅμηρος ἐποιήσατο ἐν καταλόγῳ μνήμην: ἐνταῦθα Δήμητρος καὶ Διονύσου καὶ Σαράπιδός ἐστιν ἱερά. Παυσανία Ελλάδος περιήγησις/Βοιωτικά

3.↑ Κώπας Εὔτρησίν τε πολυτρήρωνά τε Θίσβην, Ομήρου Ιλιάς/Β