Η Γη από το διάστημα.

Θέα της γής απο το διεθνή διαστημικό σταθμό (ISS: international space station).